AnneGretheBakken

Skal du etablere egen bedrift, har du sikkert mange spørsmål. Anne Grethe Bakken kan svare på mange.

Et godt sted å starte, kan være et besøk innom Sandefjord kommunes næringslivskoordinator. Kommunen har en uttalt ambisjon om å utvikle vekstkraftig næringsliv med høy verdiskaping, som det sies på deres hjemmeside.  I flere år har Sandefjord derfor hatt sin egen næringslivskoordinator. Denne kan bistå med ulike tjenester, som veiledning til alle som ønsker å etablere egen bedrift. Her arbeider Anne Grethe Bakken. Hun har oversikt over alt som tilbys nyetablerere.

Etablerere stiller med ulike utgangspunkt. Noen vet ikke hva de skal spørre om, mens andre har det meste på stell, sier hun.

De viktigste spørsmålene hun vanligvis starter med er å henvise til  regnskapsfører og advokat, forutsatt at etablereren har forberedt seg til møte med disse.

Vi stiller ikke med penger, men kompetente ressurspersoner fra næringsliv stiller opp til konsultasjon og en times gratis rådgiving, forteller hun.

I tillegg er Anne Grethe daglig leder i prosjektet START i Vestfold, som er et etablerernettverk. Dette nettverket består av bedrifter som håper å bidra til vekst i Vestfolds næringsliv.

http://www.startivestfold.no

Dette er også en interkommunal organisasjon som består av 12 av fylkets kommuner. Her arrangeres blant annet gratis kurs. Kommunen har også et utstrakt samarbeid med Sandefjord Næringsforening. Videre kan hun henvise til støtteordninger som administreres av Innovasjon Norge. Programmet er et spleiselag mellom det offentlige og næringslivet.

Bakken1

Erfaren i rollen

Anne Grethe er godt kjent med rollen som næringslivskoordinator. Hun arbeidet sammen med den forrige som hadde stillingen, Ernst Midthun, siden 2008. Nå er hun også i gang med et nytt og spennende prosjekt: Gründerhuset i Sandefjord, sammen med Sandefjord Næringsforening(SFN), som åpner i Rådhusgaten i januar. Dette er ment som en inspirasjon til nye etablerere.

Her kan man delta i et faglig miljø sammen med andre etablerere og SNF. Jeg vil også komme innom, sier hun.

Bedriftsbesøk kan også arrangeres, og kontaktmøter i næringsfora og dialog med representanter for næringsliv. Hvis man som bedrift ønsker kontakt med kommunen, så tar man kontakt med Anne Grethe.

Vi samarbeider også med NAV, og foretar næringsfaglige vurderinger hvis man søker om dagpenger under etablering av ny bedrift, sier hun.

Mange muligheter for nyetablerere

NAV har også samarbeid med prosjektet Keymatch for å få flere unge i arbeid. Videre ser Anne Grethe for seg å trekke veksler på høyskolemiljø med entrepenørskap og innovasjon. Der finnes program for vekstetablering, og studenter kan snakke sammen.

Selv er hun utdannet fra Norges Markedshøyskole. I Sandefjord har hun bodd i 16 år, og trives godt.

Jeg er blitt veldig glad i denne byen. Jeg ser også frem til den forestående kommunesammenslåingen, sier hun.

Da vil man opprette en egen eiendoms- og næringsetat, med mer fokus på næring. Hun synes det er vitkig at Sandefjord kommune har et godt samarbeid med næringslivet.

Kortene er ikke lagt ennå, denne jobben går i gang nå, sier hun.

Anne Grethe arbeidet tidligere hos Skatteetaten. Hun har juridisk bakgrunn og arbeidet der med oppstart av firma. Hun stiller også med en internasjonal sertifisering i prosjektledelse.

Skattetaten var faktisk et spennende sted å jobbe, sier hun.

Skattetaten har også egen nettportal for nye næringsdrivende og kjører gratis kurs for disse.

 

Nyhetsbrev fra Vestfold Online

Det er gratis og helt uforpliktende

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

Vi vil ikke dele din epostadresse med noen, og du kan melde deg ut når du vil.